FIREPLACE CLEANER - 500 ml

Kód: 1278
Neohodnoceno
292 Kč 241,30 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024

(ČISTIČ KRBŮ A KRBOVÝCH SKEL)

Detailní informace

Detailní popis produktu

FIREPLACE CLEANER je vysoce účinný čistič krbů a krbových skel. Snadno a rychle rozpouští nečistoty jako jsou: saze, detet, zbytky smoly a různé tipy mastnoty. Dokonale odstraňuje extra silné nečistoty ze skla, kovu, keramiky nebo kamene. Jeho jedinečná konzistence pologelu nestéká a umožňuje delší čistící reakci. 

Aplikace: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 

  1. Čisticí roztok před použitím důkladně protřepejte a nanášejte rovnoměrně.
  2. Prostředek naneste na znečištěný povrch a nechte několik minut působit. 
  3. Nečistoty odstraňte hadříkem nebo houbičkou a umyjte vodou.
  4. V případě potřeby postup opakujte. 

Skladování: Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. 

Upozornění: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obsahuje: hydroxid sodný. Složení podle Nařízení (ES) č. 648/2004, v platném znění: <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky. 

NEBEZPEČÍ

Výrobce: ANKER technology s.r.o., Rokycanská 763/36a, 312 00 Plzeň-Lobzy, Česká republika DIČ: CZ2896808 email: info@anker-technology.com    www.anker-technology.cz    www.anker-technology.com

FIREPLACE CLEANER - 500 ml

Rychlé doručení

Nabízíme dopravu až ke dveřím přes WEDO nebo 123 Kurýr. FIREPLACE CLEANER - 500 ml

Nízké ceny

U většiny produktů máme nižší ceny než konkurence. FIREPLACE CLEANER - 500 ml

Individuální přístup

Rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem zboží. Nabízíme velkoobchodní slevy.