H2O 60 PACK sada

Kód: 122
19 hodnocení
Značka: H2O COOL
1 450 Kč 1 198,30 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024

H2O 60 PACK - kompletní set bezchlorové bazénové chemie, který revolucionizuje způsob, jakým pečujete o svůj bazén. Tento ucelený balíček obsahuje vše, co potřebujete pro udržení křišťálově čisté a zdravé vody po celou sezónu, bez nutnosti používat tradiční chemické přípravky s obsahem chlóru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Představujeme H2O 60 PACK - kompletní set bezchlorové bazénové chemie, který revolucionizuje způsob, jakým pečujete o svůj bazén. Tento ucelený balíček obsahuje vše, co potřebujete pro udržení křišťálově čisté a zdravé vody po celou sezónu, bez nutnosti používat tradiční chemické přípravky s obsahem chlóru.

S H2O 60 PACK získáte 60 dní nepřetržité ochrany před bakteriemi, řasami a dalšími nečistotami pro váš bazén do objemu 20m3. Naše pokročilá bezchlorová chemie do bazénu využívá nejnovější technologie pro zajištění stabilního a dlouhotrvajícího dezinfekčního účinku, zatímco zůstává šetrná k pokožce, očím i životnímu prostředí.

Tento kompletní set obsahuje pečlivě vybrané přípravky, které spolu dokonale spolupracují, aby vaše voda zůstala svěží, jiskřivá a připravená kdykoliv osvěžit vás i vaše blízké. Jednoduše dávkujte podle přiloženého návodu a nechte H2O 60 PACK, aby odvedl veškerou práci za vás. Ušetříte tak čas i peníze za pravidelné měření a úpravu chemické rovnováhy vody.

Dopřejte si bezstarostné koupání v čisté vodě bez kompromisů. S H2O 60 PACK získáte nejen dokonalou péči o svůj bazén, ale také pocit svobody a harmonie s přírodou. Zvolte moderní a zodpovědný přístup k údržbě bazénu - zvolte H2O 60 PACK, váš kompletní průvodce světem bezchlorové revoluce.

Obsah balení H2O 60 PACK:

 • 2x H2O POOL 1l - bezchlorová dezinfekce 
 • 1x H2O OXI 1,8 kg - přípravek pro bezchlorovou oxidaci vody
 • 1x H2O FLOCK 250 ml - bezchlorového polymerového vločkovače
 • 1x H2O pH minus 1,4 kg  - produkt na snížení ph vody
 • 1 x H2O pH tester - Tester na měření pH vody na 120 stanovení
 • Návod k použití a odměrku

Zažijte revoluci v péči o bazén s H2O 60 PACK - vaším kompletním řešením pro křišťálově čistou a zdravou vodu po celé léto.

Sada je určená pro všechny typy bazénů – venkovní i zastřešené, s filtrací i bez filtrace.

Hlavní výhody použití H2O 60 PACK - kompletního setu bezchlorové bazénové chemie:

 1. Kompletní řešení - balíček obsahuje vše potřebné pro udržení čisté a zdravé vody po celou sezónu
 2. 60 dní nepřetržité ochrany - zajišťuje stabilní a dlouhotrvající dezinfekční účinek bez nutnosti častého dávkování
 3. Šetrnost k pokožce, očím i životnímu prostředí - bez nepříjemných vedlejších účinků tradičních chemických přípravků s obsahem chlóru
 4. Snadné použití - jednoduché dávkování podle přiloženého návodu, ušetříte čas i peníze za pravidelné měření a úpravu chemické rovnováhy vody
 5. Dokonalá čistota - přípravky v balíčku spolupracují pro zajištění křišťálově čisté, svěží a jiskřivé vody po celé léto
 6. Bezstarostné koupání - dopřejte si pocit svobody a harmonie s přírodou bez kompromisů v kvalitě péče o váš bazén

S H2O 60 PACK získáte nejen špičkovou péči o svůj bazén, ale také více času na odpočinek a vodní radovánky s vašimi blízkými.

Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid.  Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Bezpečnostní listy:

H2O POOL