H2O 90 PACK sada

Kód: 700051
4 hodnocení
Značka: H2O COOL
2 150 Kč 1 776,90 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.2.2024

Kompletní sada na ošetření vody ve vířivých vanách, která obsahuje vše, co potřebujete pro Vaši vířivku. Všechny přípravky jsou bez chlóru!

(KOMPLETNÍ SADA NA OŠETŘENÍ VODY VE VÍŘIVCE)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Problém:

Každý, kdo vlastní vířivku, ví, kolik úsilí a času stojí její správná údržba. Je to nekonečný boj s mikroby a řasami, které vytvářejí zdravotní rizika a znehodnocují vaši relaxační zónu. Kdo by chtěl relaxovat ve vodě plné bakterií a škodlivých mikroorganismů? Kromě toho většina běžně dostupných čistících přípravků obsahuje chlór, který může být agresivní k pokožce a očím a způsobovat různé dráždění. Nejenže to přináší nepohodlí, ale také stavíte všechnu svou důvěru do chemie, která není vždy tak šetrná, jak by měla být.

 

Agitace:

Představte si, že se těšíte na relaxaci ve své vířivce po dlouhém dnu v práci. Potřebujete to. Ponoříte se do vody a najednou si uvědomíte, že je tam něco špatně. Voda voní divně, zanechává podivný pocit na pokožce a vidíte nepříjemné zelené řasy rostoucí na stranách. Toto není relaxace, kterou jste si představovali. Je to noční můra. Jaký má smysl vlastnit vířivku, když ji nemůžete užívat, jak si přejete? 

 

Řešení:

Ale nezoufejte, máme pro vás řešení. Představujeme H2O WHIRLPOOL - ekologický, šetrný přípravek pro údržbu vaší vířivky. Je to novodobý polymerový tekutý koncentrovaný přípravek, který zajišťuje dlouhodobou dezinfekci a hygienickou údržbu vody u všech typů vířivek. H2O WHIRLPOOL efektivně zvládne boj s mikroorganismy a řasami, aniž by vás vystavoval nepříjemným účinkům chloru. 

 

S H2O WHIRLPOOL můžete mít jistotu, že vaše vířivka bude vždy v bezpečí, čistá a připravená kdykoli potřebujete uvolnit napětí a relaxovat. Je ideální pro celoroční použití a jeho koncentrovaná formulace poskytuje silný a dlouhotrvající účinek. 

 

Nechte starosti za dveřmi a užijte si svou vířivku tak, jak jste si vždy představovali. S H2O WHIRLPOOL to je konečně možné.

 

Problém:

Jako vlastník vířivky jistě dobře víte, že údržba tohoto wellness zázraku může být časově náročná a vyžaduje nemalé úsilí. Trvalý boj s bakteriemi a řasami, které představují zdravotní riziko a snižují kvalitu vaší relaxační zóny, není žádnou zábavou. Kdo by totiž chtěl odpočívat ve vodě, která je domovem pro škodlivé mikroorganismy? Navíc většina čistících přípravků na trhu obsahuje chlór, který může dráždit pokožku a oči. To vede nejen k nepohodlí, ale také k tomu, že vložíte důvěru do chemikálií, které nejsou tak šetrné, jak by měly být.

 

Agitace:

Představte si ten pocit očekávání, když se po náročném dni v práci těšíte na uvolnění ve své vířivce. Potřebujete to. Ovšem když se ponoříte do vody, uvědomíte si, že něco není v pořádku. Voda páchne divně, pokožka se po ní cítí nepříjemně a na stěnách začínají růst zelené řasy. Toto není relaxace, na kterou jste se těšili. Je to noční můra. Jaký smysl má vlastnictví vířivky, když si ji nemůžete užívat podle svých představ?

 

Řešení:

Nenechte se ovšem odradit, máme pro vás řešení. Rádi bychom vám představili H2O WHIRLPOOL - ekologický a šetrný přípravek pro údržbu vaší vířivky. Jedná se o moderní polymerový tekutý koncentrát, který zaručuje dlouhodobou dezinfekci a zdravou údržbu vody u všech typů vířivek. H2O WHIRLPOOL účinně bojuje s mikroorganismy a řasami, aniž by vás vystavoval nepříjemným účinkům chloru.

 

Díky H2O WHIRLPOOL můžete mít klidnou mysl, vaše vířivka bude vždy v bezpečí, čistá a připravená, kdykoli budete chtít uvolnit napětí a relaxovat. Je ideální pro celoroční použití a jeho koncentrovaná formulace poskytuje silný a dlouhotrvající účinek.

 

Pokud chcete zažít skutečnou relaxaci ve své vířivce tak, jak jste si ji vždy představovali, s H2O WHIRLPOOL je to konečně možné. Nechte starosti za dveřmi a užívejte si svůj relaxační čas naplno.

 

  1. Jaká je primární funkce tohoto produktu?

Cílem našeho produktu je nabídnout vám řešení, které usnadní užití a údržbu vaší vířivky. Chceme, abyste se mohli bez obav ponořit do čisté, bezpečné a zdravé vody.

 

  1. Jak se tento produkt liší od tradičních čisticích prostředků pro vířivky?

Náš produkt představuje měkčí alternativu k běžným čistícím prostředkům, které často obsahují silné chemikálie jako je chlór. Naším záměrem je, abyste měli přístup k čisté a bezpečné vodě, aniž byste byli vystaveni negativním účinkům těchto agresivních chemikálií.

 

  1. Jak tento produkt pracuje?

Naše řešení funguje na mikroskopické úrovni pro eliminaci bakterií a škodlivých mikroorganismů, které by mohly narušit kvalitu vaší vířivky.

 

  1. Je tento produkt bezpečný pro moji pokožku a oči?

Ano, náš produkt je formulován tak, aby byl šetrný k vaší pokožce a očím, což zajišťuje, že vaše zkušenosti s vířivkou budou vždy příjemné a nikdy nepohodlné nebo dráždivé.

 

  1. Je tento produkt ekologicky šetrný?

Ano, je nám velmi na srdci vytvářet produkty s minimálním dopadem na životní prostředí. Tento produkt je navržen tak, aby šetrně dbal na naši planetu, zatímco vám poskytuje čistou a zdravou vodu.

 

  1. Je tento produkt snadno použitelný?

Ano, náš produkt je koncipován tak, aby byl co nejjednodušší na použití. Jednoduše ho přidejte do vody ve vaší vířivce podle pokynů na obalu a nechte ho působit.

 

  1. Jak často bych měl tento produkt používat?

Doporučujeme pravidelné použití tohoto produktu pro nejlepší výsledky, ale frekvenci můžete upravit podle potřeb vaší vířivky a jejího využití.

 

  1. Kde je možné tento produkt zakoupit?

Náš produkt je k dispozici na našem webu a také u vybraných prodejců.

 

  1. Jaké jsou možnosti dopravy a doručení?

Nabízíme řadu možností doručení, abychom vyhověli vašim preferencím. Máte na výběr mezi standardním a expresním doručením.

 

  1. Jaký je postup vrácení produktu, pokud se mi nelíbí nebo nefunguje jak má?

Pokud nejste s naším produktem plně spokojeni, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu a poskytneme vám všechny potřebné informace pro vrácení produktu a získání náhrady nebo výměny., 

 

Sada obsahuje:

1 x H2O WHIRLPOOL 1l

1 x H2O CLEAR 1 kg

1 x H2O pH minus 1,4 kg

1 x H2O ANTIFOAM 150 ml

1 x H2O SPA CLEANER 500 ml

1 x H2O BASIC pH tester

1 x disiCLEAN SPORT & SPA 250 ml

1 x odměrka

1 x návod na použití

Sada je určena pro vířivé a masážní vany a všem, kteří hledají šetrné přípravky bez chloru.

Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
H290 Může být korozivní pro kovy
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate, parfémy; desinfekční prostředky

Bezpečnostní listy:

H2O WHIRLPOOL
H2O pH minus
H2O SPA CLEANER
H2O_ANTIFOAM
disiCLEAN SPORT and SPA