H2O COOL PolyHMG-P 10l

Kód: 1543
Akce Novinka
Neohodnoceno
Značka: H2O COOL
ZDARMAZDARMA 2 100 Kč –20 %
polyHMG P 5L
2 100 Kč –20 % 1 680 Kč 1 388,40 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024

Bezchlórová dezinfekce vody PolyHMG-P pro veřejné i soukromé bazény s automatickým dávkovacím systémem. DOPRAVA ZDARMA

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezchlórová dezinfekce vody PolyHMG-P pro veřejné i soukromé bazény s automatickým dávkovacím systémem.

PolyHMG-P je moderní polymerový tekutý koncentrovaný přípravek určený pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v soukromých i veřejných bazénech a vířivkách. Vyznačuje se silným a dlouhotrvajícím účinkem proti mikroorganismům a řasám.

Výhody přípravku PolyHMG-P:

  • Ošetřená voda je příjemná na dotek, bez zápachu chlóru a nedráždí oči, pokožku ani sliznice.
  • Splňuje legislativní požadavky na dezinfekční účinnost chemických látek a směsí dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. a vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Návod k použití:

  1. Upravte pH vody na hodnotu mezi 6,5 a 7,0.
  2. Pro pravidelnou dezinfekci aplikujte 80 ml přípravku na 1 m³ (1 000 l) vody.
  3. V případě šokové dezinfekce použijte 100 ml přípravku na 1 m³ (1 000 l) vody.
  4. Přípravek PolyHMG-P dávkujte při zapnuté cirkulaci vody pro zajištění rovnoměrného promíchání v celém objemu bazénu či vířivky.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte informace uvedené na obalu a v přiložené dokumentaci k přípravku.

VAROVÁNÍ:

mceclip0-1

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- Pokyny pro bezpečné zacházení
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě odpadů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Tekutá chemie
Hmotnost: 10 kg