H2O OXI

Kód: 125/1-8 125/3K Zvolte variantu
8 hodnocení
Značka: H2O COOL
665 Kč 1 055 Kč od 665 Kč 549,60 Kč bez DPH 871,90 Kč bez DPH od 549,60 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
28.5.2024 28.5.2024 Zvolte variantu

H2O OXI je speciálně vyvinutý přípravek pro oxidaci vody v bazénech ( plastových, betonových i kachličkových) vnitřních i venkovních.

Detailní informace

Detailní popis produktu

H2O OXI - Efektivní řešení pro čistou vodu v bazénu

Udržet vodu v bazéně čistou, průzračnou a hygienicky nezávadnou může být výzvou. Proto přicházíme s produktem H2O OXI, který vám pomůže dosáhnout požadované kvality vody rychle a bez námahy.

H2O OXI je speciálně vyvinutý přípravek pro oxidaci vody v bazénech ( plastových, betonových i kachličkových). Využívá pokročilé technologie k odstranění nečistot, bakterií a dalších nežádoucích látek, které mohou kontaminovat vodu a způsobit nepříjemný zápach či podráždění pokožky.

Použití H2O OXI je snadné a bezpečné. Stačí přidat odpovídající množství přípravku do vody podle návodu a nechat jej působit. Během krátké doby se vaše vířivka promění v oázu křišťálově čisté vody, která láká k relaxaci a odpočinku.

S pravidelným používáním H2O OXI si můžete být jisti, že voda ve vašem bazéně bude vždy v perfektní kondici. Ušetříte tím čas i peníze za častou výměnu vody a předejdete možným zdravotním rizikům spojených s koupáním v kontaminované vodě.

Dopřejte si a svým blízkým potěšení z koupele v čisté a svěží vodě s H2O OXI. Tento spolehlivý pomocník se postará o optimální kvalitu vody ve vašem bazéně, abyste se mohli naplno věnovat odpočinku a relaxaci.

Dávkování: 200 - 250 g/ 10m3 vody  každých 7 dní

 

  1. Křišťálově čistá voda bez námahy S H2O OXI dosáhnete dokonale čisté a průzračné vody ve vašem bazéně bez nutnosti neustálého testování a upravování chemické rovnováhy. Přípravek účinně odstraňuje nečistoty, bakterie a další škodlivé látky, takže se můžete spolehnout na jeho spolehlivý účinek.

  2. Šetrné a bezpečné řešení H2O OXI je vyvinutý s ohledem na vaše zdraví a pohodlí. Neobsahuje agresivní chemikálie, které by mohly dráždit pokožku či oči. Díky tomu je koupání v bazéně s H2O OXI příjemným a bezpečným zážitkem pro celou rodinu.

  3. Úspora času i peněz Pravidelné používání H2O OXI prodlužuje interval mezi výměnami vody ve vířivce a snižuje nutnost častého čištění. Ušetříte tak čas i peníze za údržbu a můžete se naplno věnovat relaxaci a odpočinku ve své dokonale čistém bazéně.Bezpečnost a první pomoc
 
 

NEBEZPEČÍ

GHS05-55FGHS08-55FGHS07-55F

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.