SILCO Zimní směs do ostřikovačů 5l do -20 °C

Kód: 1395
17 hodnocení
149 Kč 123,10 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
19.7.2024

SILCO zimní směs do ostřikovačů -20 je produkt využívající inovativní technologii pro dokonalé čištění skel a světlometů vašeho automobilu za jakýchkoli zimních podmínek. Díky svému složení zajišťuje prodloužení životnosti stěračů a ochranu ostřikovačů před zamrznutím. Produkt je bezpečný pro lak a plasty a je doporučen pro všechny typy světlometů. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

SILCO zimní směs do ostřikovačů -20 °C  vašeho nezbytného společníka pro bezpečné cestování za jakýchkoli zimních podmínek.

SILCO zimní směs do ostřikovačů je vyrobena pomocí inovativní technologie SMART DYNAMICS-TECHNOLOGY, která zaručuje maximální čistící účinek bez zanechání nežádoucích šmouh. Tato špičková kapalina je připravena k okamžitému použití a dělá z čištění skel a světlometů vašeho automobilu snadnou a efektivní rutinu.

Nejenže tato zimní směs zajišťuje optimální viditelnost díky sníženému počtu pracovních cyklů stěračů, ale také prodlužuje jejich životnost díky obsahu glycerinu. SILCO zimní směs do ostřikovačů je ideální pro vějířové trysky a je dostatečně silná, aby ochránila vaše ostřikovače před zamrznutím.

Obáváte se o stav laku a plastů? Naše zimní směs je absolutně bezpečná a nezpůsobuje napěťové trhliny na stínidlech světlometů. Navíc je doporučena pro xenonové světlomety a stínítka z plastů, polykarbonátů nebo skla.

SILCO zimní směs do ostřikovačů je dokonalým řešením nejen pro účinné čištění, ale také pro udržení pružnosti gumových prvků. Navíc má svěží a příjemnou vůni, která obohatí vaši cestovní zkušenost.

Proč si vybrat SILCO zimní směs do ostřikovačů -20 °C?

1. Maximální čistící účinek: Inovativní technologie SMART DYNAMICS-TECHNOLOGY zaručuje dokonalé čištění bez zanechání šmouh.

2. Prodloužení životnosti stěračů: Díky obsahu glycerinu snižuje počet pracovních cyklů stěračů a tak výrazně prodlužuje jejich životnost.

3. Ochrana proti zamrznutí: SILCO zimní směs do ostřikovačů je silná, aby ochránila vaše ostřikovače před zamrznutím.

4. Bezpečná pro lak a plasty: Naše zimní směs je absolutně bezpečná a nezpůsobuje napěťové trhliny na stínidlech světlometů.

5. Příjemná vůně: SILCO zimní směs do ostřikovačů potěší vaše smysly svou svěží a příjemnou vůní.

Nečekejte, až vás zima zaskočí. Buďte připraveni s SILCO zimní směsí do ostřikovačů -20.

 

Aplikace: Směs je určena pro přímé dávkování do nádržek pro ostřikovače skel automobilů.

Datum spotřeby: NEOMEZENO.

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte  ve vyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Bezpečnostní list ZDE